Регионы
Новости

Школы-участницы Чемпионата г. Улан-Батор

17 Января, 2014
576


ШКОЛЫ

Команды

1

Школа № 52, р. Хан-Уул

Комп.Шк. "Ирээдүй", р.СХ

охид

2

Школа № 3, р. Сүхбаатар

БГД/ 1-р баг

хөвгүүд

3

Школа № 48, р. Баянзүрх

СХД/ 65-р сур

охид

4

Школа № 53, р. Баянзүрх

ЧД/ 5-р

хөвгүүд

5

ХУД/ 7-р

НД/ Э/Оргил Цогцолбор

охид

6

ЧД/ 50-р

СБД/ 4-р

хөвгүүд

7

БЗД/ шавь цогцолбор

Школа № 53, р. Баянзүрх

охид

8

БГД/ 2-р баг

СХД/ 67-р сур

хөвгүүд

9

СБД/ 4-р

СБД/ 58-р

охид

10

БЗД/ 84-р

Школа № 52, р. Хан-Уул

хөвгүүд

11

СХД/ 67-р сур

БГД/ 1-р баг

охид

12

ХУД/ 7-р

БНД/ Гүн галуутай Ц

хөвгүүд

13

ЧД/ 50-р

БГД/ 2-р баг

охид

14

Комп.Шк. "Ирээдүй", р.СХ

НД/ Э/Оргил Цогцолбор

хөвгүүд

15

ЧД/ 49-р

БНД/ Гүн галуутай Ц

охид

16

Школа № 53, р. Баянзүрх

СХД/ 65-р сур

хөвгүүд

17

Комп.Шк. "Ирээдүй", р.СХ

СХД/ 65-р сур

охид

18

БГД/ 1-р баг

ЧД/ 5-р

хөвгүүд

19

Школа № 52, р. Хан-Уул

Школа № 48, р. Баянзүрх

охид

20

Школа № 3, р. Сүхбаатар

БЗД/ 33-р

хөвгүүд

21

НД/ Э/Оргил Цогцолбор

Школа № 53, р. Баянзүрх

охид

22

СБД/ 4-р

СХД/ 67-р сур

хөвгүүд

23

ХУД/ 7-р

БЗД/ шавь цогцолбор

охид

24

ЧД/ 50-р

БГД/ 2-р баг

хөвгүүд

25

СБД/ 58-р

БГД/ 1-р баг

охид

26

Школа № 52, р. Хан-Уул

БНД/ Гүн галуутай Ц

хөвгүүд

27

СБД/ 4-р

СХД/ 67-р сур

охид

28

БЗД/ 84-р

ХУД/ 7-р

хөвгүүд

29

БГД/ 2-р баг

БНД/ Гүн галуутай Ц

охид

30

НД/ Э/Оргил Цогцолбор

СХД/ 65-р сур

хөвгүүд

31

ЧД/ 50-р

ЧД/ 49-р

охид

32

Комп.Шк. "Ирээдүй", р.СХ

Школа № 53, р. Баянзүрх

хөвгүүд

33

СХД/ 65-р сур

Школа № 52, р. Хан-Уул

охид

34

ЧД/ 5-р

Школа № 3, р. Сүхбаатар

хөвгүүд

35

Школа № 48, р. Баянзүрх

Комп.Шк. "Ирээдүй", р.СХ

охид

36

БЗД/ 33-р

БГД/ 1-р баг

хөвгүүд

37

Школа № 53, р. Баянзүрх

ХУД/ 7-р

охид

38

СХД/ 67-р сур

ЧД/ 50-р

хөвгүүд

39

БЗД/ шавь цогцолбор

НД/ Э/Оргил Цогцолбор

охид

40

БГД/ 2-р баг

СБД/ 4-р

хөвгүүд

41

БГД/ 1-р баг

СБД/ 4-р

охид

42

БНД/ Гүн галуутай Ц

БЗД/ 84-р

хөвгүүд

43

СХД/ 67-р сур

СБД/ 58-р

охид

44

ХУД/ 7-р

Школа № 52, р. Хан-Уул

хөвгүүд

45

БНД/ Гүн галуутай Ц

ЧД/ 50-р

охид

46

СХД/ 65-р сур

Комп.Шк. "Ирээдүй", р.СХ

хөвгүүд

47

ЧД/ 49-р

БГД/ 2-р баг

охид

48

Школа № 53, р. Баянзүрх

НД/ Э/Оргил Цогцолбор

хөвгүүд